فیلتراسیون روغن برای شرکت ایران فجر

فیلتراسیون روغن برای شرکت ایران فجر

تست فشار، اسید شویی و فلاشینگ برای شرکت آسفالت طوس

تست فشار، اسید شویی و فلاشینگ برای شرکت آسفالت طوس

اسیدشویی و فلاشینگ برای شرکت پارس سارایه

اسیدشویی و فلاشینگ برای شرکت پارس سارایه

بازیافت و احیا روغن برای شرکت پویا روانکار دنا

بازیافت و احیا روغن برای شرکت پویا روانکار دنا

حذف آب از روغن برای شرکت فولاد گلستان

حذف آب از روغن برای شرکت فولاد گلستان

انجام خدمات فلاشینگ خطوط هیدرولیک جدید برای شرکت ذوب آهن پاسارگاد

انجام خدمات فلاشینگ خطوط هیدرولیک جدید برای شرکت ذوب آهن پاسارگاد

انجام خدمات فلاشینگ برای شرکت کیسون

انجام خدمات فلاشینگ برای شرکت کیسون

انجام عملیات فلاشینگ برای شرکت فولاد بافق

انجام عملیات فلاشینگ برای شرکت فولاد بافق

تصفیه 60،000 لیتر روغن توربین برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

تصفیه ۶۰،۰۰۰ لیتر روغن توربین برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

انجام خدمات فلاشینگ برای شرکت فولاد غرب آسیا

انجام خدمات فلاشینگ برای شرکت فولاد غرب آسیا

عملیات فلاشینگ برای شرکت سیمان کردستان

عملیات فلاشینگ برای شرکت سیمان کردستان

تصفیه شیمیایی و احیا 10،500 لیتر روغن برای شرکت فولاد بهنورد کویر

تصفیه شیمیایی و احیا ۱۰،۵۰۰ لیتر روغن برای شرکت فولاد بهنورد کویر

خدمات فلاشینگ برای شرکت فولاد کاوه جنوب

خدمات فلاشینگ برای شرکت فولاد کاوه جنوب

خدمات فلاشینگ بر روی سکوی 16 پارس جنوبی برای شرکت مبین سازه

خدمات فلاشینگ بر روی سکوی ۱۶ پارس جنوبی برای شرکت مبین سازه

تصفیه 30،000 لیتر روغن توربین برای شرکت تولید برق بیستون

تصفیه ۳۰،۰۰۰ لیتر روغن توربین برای شرکت تولید برق بیستون

حذف آب و ذرات از روغن برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

حذف آب و ذرات از روغن برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

رساندن سطح تمیزی روغن به NAS 7 برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

رساندن سطح تمیزی روغن به NAS 7 برای شرکت مدیریت تولید برق بیستون

خدمات فلاشینگ WHCP بر روی سکوی گازی فاز 16 پارس جنوبی برای شرکت مبین سازه

خدمات فلاشینگ WHCP بر روی سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی برای شرکت مبین سازه