چگونه به بهترین نتیجه فلاشینگ سیستم های هیدرولیک دست یابیم!

 

نمونه گیری از روغن

یکی از راه های پیشگیرانه ی نگهداری روغن نمونه گیری از روغن و آنالیز آن می باشد. بیش از ۹۶% خرابی سیستم های هیدرولیک را در آلودگی روغن آن ها که به درستی نگهداری نشده اند، می توان یافت. لذا تنها راه حائز اهمیت برای آن که مطمئن شد سیستم هیدرولیک و روغن آن نیاز به توجه و سرویس دارد، نمونه گیری و آنالیز آن می باشد.

در زمانی که نتایج حاصل از آنالیز روغن مورد قبول نباشد همواره لازم نیست که روغن تعویض گردد بلکه تا زمانی که روغن ویسکوزیته ی خود را از دست نداده و در اثر گرمایش بیش از اندازه تخریب نشده است، می توان روغن را با فلاشینگ سیستم احیا کرد. در زمانی که تنها روغن سیستم هیدرولیک تعویض می گردد ، چندین گالن روغن آلوده در سیستم و اجزاء آن باقی می ماند. بنابراین روغن جدید با روغن آلوده مخلوط گشته و آلودگی را به خود جذب می کند. همچنین وارنیش باقی مانده درون سیستم به مخازن روغن بازگشته و مجددا در مدار قرار گرفته که به تخریب بیشتر سیستم منجر می شود.

 

پاک سازی مخازن

اولین گام فلاشینگ سیستم، خالی کردن آن از روغن قدیمی و انتقال آن به مخزنی دیگر می باشد. سپس مخزن اصلی از هرگونه آلودگی نظیر لجن های روی دیواره مخزن و مواد خارجی بصورت جدا و دستی پاک سازی می گردد. در حالی که مخزن در حال پاک سازی می باشد مخزن فرعی حاوی روغن به دستگاه فلاشینگ و یا دستگاه تصفیه ی فیزیکی متصل می گردد و به تصفیه و احیاء روغن پرداخته می شود.

همانطور که در عکس نیز دیده می شود ، هر آنچه که از مخزن خارج می گردد بازگوی شرایط سیستم هیدرولیک می باشد. در واقع در همین زمان است که عوامل آلودگی مشاهده شده و پیش از این که آثار مخربی بر سیستم وارد سازند، با آن ها مقابله می شود.

 

فلاشینگ سیستم هیدرولیک

پس از پاک سازی مخازن و تصفیه و احیاء روغن، روغن تصفیه شده در داخل سیستم قرار گرفته و دستگاه فلاشینگ به سیستم هیدرولیک متصل می گردد و روغن تصفیه شده مجددا در مدار جریان می یابد. در هنگام فلاشینگ سیستم، روغن تمیز وارد دستگاه شده و آلاینده های سیستم را به خود جذب می کند اما بر خلاف آنچه گفته شد آلاینده ها منجر به آسیب سیستم نخواهند شد چرا که آلاینده های سیستم هیدرولیک در دستگاه فلاشینگ فیلتر می گردند و نهایتا تنها روغن پاک شده و دست نخورده در اجزاء سیستم هیدرولیک باقی می ماند.

 

پس از عملیات فلاشینگ

پس از پایان فلاشینگ، سیستم هیدرولیک دارای روغنی تصفیه شده خواهد ، و همچنین سیستم هیدرولیک از هرگونه آلاینده ای پاک سازی شده است.

عکس فوق نمونه های گرفته شده از سیستم هیدرولیک در زمان فلاشینگ می باشد که از چپ به راست پیش از فلاشینگ، پس از یک پاس فلاشینگ درون سیستم، پس از یک ساعت فلاشینگ ، و نهایتا آخرین عکس پس از شانزده ساعت فلاشینگ درون سیستم هیدرولیک را نشان می دهند.