توضیحات

ویژگی های برجسته انتشار هوا باعث افزایش محافظت در سیستم هایی با زمان اقامت کم در جلوگیری از آسیب کاویتاسیون و میکرو دیزل می شود. روغن پایه و مواد افزودنی با دقت انتخاب شده می توانند نتایج آزمایش سمیت حاد آبزی (LC-50 ، OECD 203) را تصویب کنند و سیستم ضد سایش بدون روی باعث محافظت بالایی در پمپ های دنده ، پره و پیستون می شود و در عین حال تشکیل رسوب را نیز به حداقل می رساند.

 

ویژگی ها و مزایا:

 

سازگاری خوبی با الاستومرها و مهرها

ماندگاری طولانی و کاهش تعمیر و نگهداری

خواص ضد سایش

به کاهش سایش کمک می کند و از پمپ ها و اجزای سازنده برای تجهیزات طولانی تجهیزات محافظت می کند

 

کاربردها:

 

ماشین آلات با استفاده از طیف گسترده ای از قطعات با استفاده از متالورژی مختلف

سیستمهای هیدرولیک تجهیزات صنعتی و موبایل که در فشارهای زیاد و دما در برنامه های مهم کار می کنند